Voor en door jong en oud - voldoening

maandag, mei 1, 2023

Schrijf je in op de nieuwsbrief:

De Stuyverij
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Laat hier je e-mailadres na.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Ontdek hier de partners van De Stuyverij vzw

“We dragen bij aan een duurzame leefwereld voor iedereen, nu en in de toekomst. Zo creëren we samen een ondernemend klimaat waar mensen samen nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei en voldoening vinden. Door veilige speelruimte te creëren waar mensen elkaar versterken en zo nieuwe kansen kunnen grijpen.” 

Stuur ons een mailtje of contacteer ons om partnership met de Stuyverij te bespreken. 

FMDO

FMDO vzw staat voor Federatie van Mondiale Democratische Organisaties. Ze zijn erkend als vereniging in het werkveld sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Vlaamse overheid. Als koepelorganisatie bestaat hun kerntaak uit het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. FMDO vzw overkoepelt méér dan 200 dergelijke verenigingen in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. 

Ikv het ESF project engageert FMDO zich om de Kortrijkse Stuyfplek uit te breiden naar hun eigen doelgroep. Daarnaast kunnen zij organisaties en kansengroepen kunnen toeleiden vanuit hun eigen vrijwilligerswerk-netwerk.

[email protected] en [email protected]

Groep UbuntuX8K

Groep Ubuntu x 8K gaat als sociale netwerkorganisatie net die stap verder. Zij verleggen de standaard voor kwetsbare mensen en gezinnen. Ze gaan voor niets minder dan hun eigen gewaardeerde plek in de samenleving, dat doen we door hen te versterken. 

Activiteiten, dienstverlening en werkplekken creëren ze én voor mensen met een (vermoeden van) beperking én voor zij die verder van de arbeidsmarkt staan. Anders en sector overschrijdend! Ze zoeken naar kruisbestuiving over sectoren heen en in verbinding met de buurt. We vinden het immers heel normaal dat echt iedereen de kans krijgt om bij te dragen aan een warme, solidaire leefomgeving.

Groep Ubuntu x 8K zou graag een eigen stuyfplek uitbouwen en draagt daarom haar steentje bij binnen ons consortium ‘Stuyvend netwerk’.

[email protected]

 

BLENDERS

Blenders profileert zich als onafhankelijke impact-onderneming. 

Ze verbinden dromen en ideeën van ondernemers, organisaties of andere creatieve geesten met de juiste kennis, middelen en ervaring. Zodat ze samen innovatieve producten en diensten kunnen ontwikkelen. Dat alles met als doel om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. "Innovation by all, for all" dus!

Als kernpartner in De Stuyverij verkent Blenders opportuniteiten voor nieuwe stuyfplekken in Vlaanderen, versterken ze ons team met extra methodische ondersteuning en delen we een vlotte pen!

[email protected] - www.blenders.be 

 

Stuyfplek Barlaban - The Experience - Roeselare

Stuyfplek Barlaban is een groeiplek voor mensen en (hun) projecten.

Deze plek biedt heel wat kansen voor bestuyvers en partners... 

 

 

“De stuyfplek is een soort van ontmoetingsruimte voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe stappen
in hun leven, naar of en wat ze kunnen ondernemen, naar uit hun cocon komen. Ik stel me voor hoe
dat hier is... en later ontdek ik dat dit de kracht is van een stuyfplek: openheid, vertrouwen in
mensen, geloof in de ander dat die zal groeien als naar hem of haar geluisterd wordt en hij of zij in
gesprek komt met anderen die vragen stellen, feedback en suggesties geven.”

   

  www.barlaban.be

   

  Sint-Hubrechtsstraat 24
  8800 Roeselare

  Stuyfplekhouder: Stijn Cottenier

  Telefoon: 0474790477
  [email protected]

  Ism Frederik Turpyn van Barlaban The Experience

   

  CAW centraal Vlaanderen

  Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

  Ikv van het ESF project ‘activeren dmv stuyfplekmethodiek’ engageert CAW zich om een lokaal samenwerkingsverband rond de Stuyfplek(ken) te versterken, potentiële deelnemers toe te leiden  en uitwisseling van expertise mogelijk te maken.

  Blekersstraat 31, 8500 Kortrijk - 056 44 06 49

  Iepersestraat 47, 8800 Roeselare - 051 22 59 44

  SMART coop

  Via Smart kunnen mensen hun zelfstandige activiteiten beheren en prestaties factureren op een autonome manier. Ze vinden zelf hun klanten, bepalen zelf het factuurbedrag en hun activiteiten. Voor hun klanten doen ze dus gewoon wat andere zelfstandigen doen. Voor elke prestatie is Smart de werkgever, waardoor de werkers een statuut van loontrekkende hebben. Smart zorgt dus voor alle sociale en fiscale aangiften die verband houden met hun activiteiten. Het statuut dat zo ontstaat, zou gedefinieerd kunnen worden als ondernemer-loontrekkende.

  Ikv het ESF project engageert Smart zich om een actieve rol op te nemen in de Stuyfplekken om bij het matchen van deelnemers met het best passende statuut voor deelnemers in de activeringsfase die het vrijwilligerswerk overstijgen. Daarnaast zal SMART ook ruimte bieden aan hun doelgroep in de Stuyfplekken. Dat zorgt op zijn beurt voor meer kansen voor de bestaande doelgroep.

  [email protected] 

  Kantoren en coworking space “Kop”: Coenraetsstraat, 72 – 1060 Brussel

  Starterslabo

  Ze begeleiden mensen die hun ondernemersdroom willen realiseren en daarin ondersteuning zoeken door middel van coaching, training en aandacht voor persoonlijke groei.

  Bijzonder aan starterslabo is dat ondernemers in een groeitraject gebruik kunnen maken van het ondernemersnummer van SL gedurende het eerste jaar van de opstart van zelfstandige activiteiten.

   Ikv het ESF project engageert Starterslabo zich om actief te participeren aan coworklabs en deelnemers na de activeringsfase verder te begeleiden waar mogelijk (in - en uitstroom van pre-laboranten en alumni).

  Starterslabo W-VL Spinnerijstraat 107, 8500 Kortrijk - 056 23 70 30

   

  REFU INTERIM

  Refu interim wil de sociale en professionele zelfredzaamheid van nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen en andere groepen van met een recente migratie-ervaring) bevorderen. Ze steunen hen in hun traject naar werk en geven een duw in de rug bij het uitbouwen van een sociaal netwerk. Elke nieuwkomer motiveren ze om zijn of haar talenten actief in te zetten en te ontwikkelen.

  Ikv het ESF project engageert Refu interim zich om de Kortrijkse Stuyfplek uit te breiden naar hun eigen doelgroep. Er ontbreekt werking in Kortrijk voor vluchtelingen en nieuwkomers in het algemeen.

  Daarnaast kunnen zij organisaties en kansengroepen kunnen toeleiden vanuit hun eigen vrijwilligerswerk-netwerk. Refu interim zal ook in de Kortrijkse Stuyfplek toeleiden naar de hotel en feestzaalactivteiten als groeiplatform voor haar doelgroep, voor zij die daar ambities, interesses of talent voor hebben.

  Fie Velghe - 0466 41 61 89 - [email protected]

   

  RSL4WORK STAD ROESELARE EN OCMW ROESELARE

  RSL for work is een proeftuin voor inburgeraars in kader van het Vlaams inburgeringsbeleid, met professioneel perspectief in regio Roeselare, die omwille van een combinatie van taal- en welzijnsfactoren de stap naar werk (nog) niet op eigen kracht kunnen overbruggen.

  Ikv deze projectoproep engageert RSL4WORK en Stuyfplek PAND 46 zich om deelnemers aan beide projecten naar elkaar toe te leiden waar dat een meerwaarde is voor deze mensen. De projecten zijn complementair aan elkaar omdat ze voorkomen dat deelnemers uit beeld raken.

  Daarnaast engageert de stad Roeselare zich om demografische info ter beschikking te stellen, netwerk (lokale dienstverleners) te delen en mee in te staan voor toeleiding van deelnemers en promotie voor het aanbod + actieve link met RSL4WORK2

  [email protected]

   

   

  Muntuit

  Muntuit VZW is de dienstverlener en het netwerk voor gemeenschapsmunten in Vlaanderen en Brussel.

  Ism deze partner slaagde Pand 46 (SP - Roeselare) erin om het idee van een gemeenschapsmunt grond te geven. Het experiment bracht klassieke zorgorganisaties samen met sociale ondernemers en reguliere vrijetijdsaanbieders. In kader van dit project biedt Talento tal van mogelijkheden om deelnemers aan de Stuyfplek laagdrempelig te activeren.

  Hoe zou een gemeenschapsmunt kunnen helpen bij het creëren van een ecosysteem tussen stuyfplekken?

  SANDER VAN PARIJS - [email protected]

  OC sint Idesbald

  Deze zorginstelling engageert zich als actieve partner in Pand 46 (Stuyfplek VOC Opstap vzw - Roeselare) en neemt een belangrijk stuk eigenaarschap op.

  Ze investeren in een lokaal initiatiefrijk platform waar cliënten, hun netwerk en medewerkers actief kunnen participeren. Verder deelt deze partner graag haar expertise in sociale tewerkstelling en trajectbegeleiding (Tot uw dienst, atelier PasParToe, Buurtsport, De lochting vzw, …)

  Ze investeren zowel in middelen als in personeelsinzet en maken zo het voortbestaan van de Roeselaarse stuyfplek mogelijk.

  [email protected]

   

  ODISEE

  Ikv dit project engageert het kenniscentrum gezinswetenschappen van ODISEE zich om een rol op te nemen bij resultaat- en impactmeting en bij het verbinden naar organisaties en counselors in zorg en welzijn.

  Bo Fagardo en Joris Dewispelaere kom je zeker tegen tijdens één van onze activiteiten. Door middel van interviews, storyweaving en andere methodieken proberen ze samen met ons de impact van een stuyfplek op de deelnemers en de samenleving in kaart te brengen.

  [email protected]

  [email protected]

  VDAB

  Ikv de groeiovereenkomsten engageert VDAB zich om een rol op te nemen bij het verfijnen van de overeenkomst, in- en uitstroom van potentiële deelnemers en het koppelen van hun verwachtingen ifv de groei overeenkomst teneinde deze te formaliseren.

  Leen Supply en Annemie Declercq zullen als lokale VDAB medewerkers nauw betrokken zijn bij het aanbod van de stuyfplekken in Kortrijk en Roeselare.

  Kris Witgeers probeert samen met ons binnen VDAB het draagvlak te vergroten om onze groeitrajecten erkent te krijgen als volwaardige alternatieven voor het klassieke activeringsaanbod.

  [email protected]

  [email protected]

  ESF

  ESF project "Activeren door middel van stuyfplekmethodiek"

  Doel: 
  Ons doel is om de bestaande Stuyfplekken toegankelijker te maken voor iedere burger die een zekere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. We willen dan ook actief inzetten op versterken van de toeleiding van mensen, het samenwerken met doorverwijzers uit het lokale netwerk en toegang geven tot het bestaande aanbod inzake arbeidsbemiddeling en/of ondernemerschap.

  Partners:
  De Stuyverij vzw werkt in kader van dit project samen met de partners VOC Opstap vzw en VDAB. Verder zijn ook Blenders vzw, Starterslabo, Hogeschool Odisee, SMART Coop en Sociale innovatiefabriek actief betrokken op de uitrol van het project. 

  Steun ESF:
  Het project loopt van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2022 en krijgt financiële ondersteuning vanuit ESF en het Vlaams cofinancieringsfonds.

  Meer weten?
  Neem gerust contact op via [email protected]

  DesignRegio Kortrijk

   

  Provincie West-Vlaanderen

   

  Bolwerk VZW

   

  Sociale Innovatiefabriek

  Ikv het ESF project engageert SIF zich om een rol op te nemen bij het zichtbaar maken van tendensen, het inspireren rond innoverende initiatieven, het delen van methodiek en het connecteren van sociaal ondernemers, deelnemers met initiatieven en derden op de lokale Stuyfplekken. 

  Sociale innovatiefabriek organiseert ook ‘bootcamps’ en ‘kick-off’ trajecten in de Stuyfplek in Kortrijk.

  [email protected]

  Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel -   0488 87 55 56

  MamAditi

   

  Lets Leie

   

  SURPLUS

   

  EVA West

   

  Kringloopwinkel

   

  mokka.coop